ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบแตะ 10 ล้านราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบแตะ 10 ล้านราย โดยเฉพาะในสหรัฐฯ โควิด-19 เหมือนจะกลับมาระบาดอีกครั้ง หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 193,974 รายภายใน 24 ชม. ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่เดือน ม.ค.

ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า 9,904,963 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อแล้ว 496,866 รายสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา โดยเพิ่มขึ้นถึง 47,341 ราย ภายใน 24 ช.ม. ส่งผลให้ปัจจุบันสหรัฐฯ มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 2.5 ล้านราย ด้าน สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กล่าวว่า ในสหรัฐฯ อาจมีผู้ติดเชื้อโควิดฯ สะสม รวมแล้วอย่างน้อย 20 ล้านราย มากกว่าที่เคยประเมินไว้ถึง 20 เท่า โดยชี้ว่าการตรวจหาเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะผู้ที่มีอาการเท่านั้น แต่ยังไม่อาจประเมินได้ว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการมีจำนวนเท่าใด