Categories
new รถรับจ้าง

ทำความรู้จักประเภทของยางรถยนต์ รถกระบะรับจ้าง ที่ส่วนใหญ่ใช้กัน

ทำความรู้จักประเภทของยางรถยนต์ รถกระบะรับจ้าง ที่ส่วนใหญ่ใช้กัน วิธีดูขนาดยางผ่านตัวอักษรบนแก้มยางไปแล้ว และนั่นก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่คนใช้รถอย่างเราควรต้องรู้ เพราะเราจะได้เลือกใช้งานยางได้ถูกต้องกับรถของเรา แต่บนยางรถยนต์นั้น จะยังคงมีตัวอักษรอีกอย่าง ที่เราควรทำความรู้จักมันเอาไว้ นั่นคือการบอกประเภทการใช้งานของยางวงนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งออกมาเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ HT, AT และ MT เรามาทำความรู้จักมันให้มากขึ้นกันดีกว่า