Categories
world news

ความกังวลกับนักโทษเพศหญิงแยกเพศ

การแยกผู้ต้องขังหญิงประเภทสองในเรือนจำเป็นเวลานานนั้นได้รับการบันทึกว่าเป็นความกังวลของสุนัขเฝ้าบ้านคณะกรรมการตรวจสอบอิสระมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการขาดหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพและผู้หญิงที่เผชิญกับคนไร้บ้านเมื่อได้รับการปล่อยตัวมันน่ายกย่องคุกใกล้กลอสเตอร์สำหรับการทำงานได้ดี และกล่าวว่านักโทษคือกระทรวงยุติธรรมได้รับการทาบทามให้ความคิดเห็น